rotagrapy 2015rotagrapy 2015

İZMİR GÖZTEPE ROTARY CLUB and IFOD

İZMİR GÖZTEPE ROTARY CLUB 2nd INTERNATIONAL PHOTOGRAPHY COMPETITION 2015

“TRAFFIC AND TRANSPORT: ROADS CONNECTING TO LIFE”

With the technological developments in our time, people now have the means to move from one place to another more easily. No matter how far no matter how untouched, a road, a vehicle to reach can be found. Land roads, airways, seaways that embrace the world connect us to each other.
We, as Izmır Göztepe Rotary, with this contest we hold for the second time, are looking for frames that will expose this increasing moving traffic in the world with an artistic approach and express the hope and happiness that is attributed to the roads along with the chaos and create awareness by pointing out to the issues in transportation. We invite every amateur, professional photograph-lover that will immortalize the “Roads Connecting The Life” to participate in our contest and contribute in our endeavor to point out to this subject, which is both an essential and an issue for the world.

sergi

İZMİR GÖZTEPE ROTARY KULÜBÜ ve IFOD

İZMİR GÖZTEPE ROTARY KULÜBÜ 2. ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI 2015

“TRAFİK VE ULAŞIM: HAYATA BAĞLAYAN YOLLAR”

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile insanlar bir yerden bir yere daha kolay hareket etme imkânı buldular. Ne kadar uzak, ne kadar bakir olursa olsun ulaşmak için bir yol, bir araç bulunabiliyor. Dünyayı saran kara, hava, deniz, yolları bizleri birbirimize bağlıyor.
İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği olarak ikincisini düzenlediğimiz bu yarışmada dünyada artan, bu trafik hareketini, sanatsal yaklaşımla gözler önüne serecek, yaşanan kaosların yanında, yollara bağlanan umut ve sevinçleri anlatacak, ulaşımla ilgili sorunlara dikkat çekerek, farkındalık yaratacak kareleri arıyor, “Hayata Bağlayan Yollar”ı ölümsüzleştirecek tüm amatör, profesyonel fotoğraf severleri yarışmamıza katılarak, dünyanın hem vazgeçilmezi, hem de sorunu olan bu konuya dikkat çekme gayretimize katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

sergi