HOMEPAGEANASAYFA

sergi

İZMİR GÖZTEPE ROTARY CLUB and IFOD

İZMİR GÖZTEPE ROTARY CLUB 3rd INTERNATIONAL PHOTOGRAPHY COMPETITION 2016

“PEACE AND TOLERANCE: SMILING FACE OF THE WORLD”

World has been witnessing various conflicts, separations and wars since the beginning of “history of humanity”. Since the beginning of time, regardless of any war, what has been longed for is to immediately reach a state of peace. It is apparent that the permanent peace atmosphere will be maintained by the tolerance, respect and endurance we show. As İzmir Göztepe Rotary Club, in this competition that will be held for the third time in which we aim to present and remind people of the world and environmental problems, we seek for frames that would raise awareness by drawing attention to human values so as not to forget peace amongst the worldwide increasing tension and chaos. We invite every amateur, professional photograph-lover that will immortalize the “Peace and Tolerance; Smiling Face of the World” to participate in our contest and contribute in our endeavor to point out to this subject, which is both an essential and an issue for the world.

​http://www.tfsfonayliyarismalar.org/en/yarisma_detay.asp?s=256sergi

İZMİR GÖZTEPE ROTARY KULÜBÜ ve IFOD

İZMİR GÖZTEPE ROTARY KULÜBÜ 3. ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI 2016

“BARIŞ VE HOŞGÖRÜ: DÜNYA’NIN GÜLÜMSEYEN YÜZÜ”

Dünya, “insanlık tarihinin” başlangıcından beri çeşitli çatışmalara, ayrılıklara, savaşlara sahne oluyor. Tarihin başlangıcından bu yana hangi savaş olursa olsun, başladığı günden itibaren duyulan özlem; bir an evvel Barış’a kavuşmak… Kalıcı barış ve huzur ortamının göstereceğimiz hoşgörü, saygı ve tahammül ile oluşabileceği aşikârdır. İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği olarak, dünya ve çevre sorunlarını hatırlatarak göz önüne sermeyi amaç edindiğimiz ve üçüncüsünü düzenlediğimiz bu yarışmada dünyada artan gerilim ve kargaşa arasında barışın ve huzurun unutulmaması için, insani değerlere dikkat çekerek, farkındalık yaratacak kareleri arıyoruz. “Barış ve Hoşgörü; Dünyanın Gülümseyen Yüzü”nü ölümsüzleştirecek tüm amatör, profesyonel fotoğraf severleri yarışmamıza katılarak, dünyanın hem vazgeçilmezi, hem de sorunu olan bu konuya dikkat çekme gayretimize katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

​http://www.tfsfonayliyarismalar.org/en/yarisma_detay.asp?s=256