KURALLAR

 1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 2. Yarışma tüm amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı herkese açıktır. Sponsorlar, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) temsilcisi, Jüri ve Düzenleme Kurulu üyeleri ile birinci dereceden yakınları (akrabaları) yarışmaya katılamazlar.
 3. Bu yarışmaya daha önce ödül almış fotoğraflar da gönderilebilir. Bu konuda bir kısıtlama yoktur.
 4. her bir katılımcı en fazla 4 (dört)eser ile katılabilir. Her eser tek tek değerlendirilir.
 5. Yarışma tek kategorilidir: Dijital renkli, siyah-beyaz veya karışık.Yarışmaya katılan eserler, siyah/beyaz, renkli veya karışık olabilir.
 6. Her türlü teknik serbesttir.Monokrom ve/veya renkli fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Tamamen bilgisayar yazılımlarıyla oluşturulmuş veya fotoğrafik içeriğe sahip olmayan görüntüler kabul edilmeyecektir.
 7. Fotoğraflar çerçevesiz, kenar boşluksuz olmalı ve fotoğraf üzerinde imza, işaret, logo veya tarih vb bulunmamalıdır.
 8. Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan fotoğrafları içeren bir CD/DVD katalog her katılımcıya ve ayrıca TFSF ve TFSF üyesi derneklere, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı’na ve FIAP ’a gönderilecektir(CD/DVD Katalog katılımcılara kargo/posta ücreti alıcıya ait olmak üzere ödemeli olarak gönderilecektir).
 9. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Katılımcı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince, TFSF onaylı yarışmalara katılımı 1 (bir) yıl süreyle kısıtlanır ve bu durum FIAP’a da bildirilir. Tekrarı halinde TFSF yarışma ilkeleri gereğince katılımcı TFSF onaylı yarışmalardan süresiz olarak men edilecektir. Böyle bir durumdan dolayı doğabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 10. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamayacaklardır.
 11. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği sorumlu olmayacaktır. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır, yerine başka eser konmaz, derece ve ödül boş bırakılır. Haklarında kural ihlali işlemi uygulanır. Durumdan TFSF ve FIAP bilgilendirilir.
 12. Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğrafların birer kopyası, İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği arşivine alınacak ve gerekli görüldüğü durumlarda fotoğraf sahibinin ismi belirtilerek, kendi yayınlarında tanıtım amaçlı (takvim, ajanda, posta kartı, katalog, web sayfası, elektronik iletişim ve kayıt ortamları vs) kullanılabilecektir. Ayrıca telif ödenmeyecek, kullanım hakkı “eser sahibi” ile birlikte “İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği’nin olacaktır. Katılımcı iş bu Şartnameyi incelemesi akabinde Yarışmaya katılmak suretiyle Yarışmada ödül alan eserlerin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kullanım, çoğaltma ve yayma hakkı tesis etmeyi kabul, taahhüt ve beyan eder.
 13. İnternet üzerinden yarışmaya gönderilen fotoğraflarda, sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde TFSF temsilcisi ile iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecektir. İletişime geçilecek e-mail adresi sadece fotoğraf yükleme problemiyle ilgili kullanılabilecektir; bu mail adresine fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılmış olunması anlamında değerlendirilmez ve katılım kesinlikle kabul edilmez.
 14. Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek koşuluyla, yetkilidir.
 15. Ödül alan fotoğraflar www.tfsf.org.tr adresinde yayınlanacak ve TFSF yayını olan Almanak 2014 kitabında, kurumumuza ait sayfalarda da yer alacaktır.
 16. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, TFSF’nin daha önceden belirlenmiş düzenlemeleri geçerli olacaktır.
 17. Değerlendirme sonunda ödül, mansiyon, sergileme ve satın alma dışında kalan eserler TFSF temsilcisi gözetiminde sistemden silinecektir.

ON-LINE (Çevrimiçi) YARIŞMA FOTOĞRAF YÜKLEME SAYFASI:

* Yarışmaya sadece http://www.tfsfonayliyarismalar.org/anasayfa.asp adresinden yüklenilen eserler kabul edilecektir.

* Katılımcı önce üyelik bildirim formunu doldurarak siteye üye olacak ve onaylanan kullanıcı adı ve şifresiyle fotoğraflarını yükleyecektir. Daha önceden üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.

* Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar JPEG formatında, (en yüksek sıkıştırılmamış kalite) 300 dpi çözünürlükte büyük boy baskıya elverecek şekilde, uzun kenarı en az 2000 pikselden küçük ve 4 Mb’tan büyük olmayacak boyutta http://www.tfsfonayliyarismalar.org/anasayfa.asp internet adresine on-line (çevrimiçi) olarak yüklenecektir. E-posta, CD veya Baskı yoluyla yapılacak katılımlar kabul edilmeyecektir. Yarışma kayıtları ve katılımcı listesi TFSF web sayfasından görüntülenebilecektir.

* Gönderilen fotoğraflar hangi isimde yüklenirse yüklensin, sistem tarafından otomatik olarak bir kod numarasına sahip olur ve bu numaralar ile Jüri değerlendirmesine girer. Jüri hiçbir şekilde eserin veya katılımcının adını göremez.

* Fotoğraflar çerçevesiz, kenar boşluksuz olmalı ve fotoğraf üzerinde imza, işaret, logo veya tarih vb bulunmamalıdır.

Fotoğraf Dosyalarının İsimlendirilmesi:

* Dosya ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. İsimlendirmede ı, ö, ü, ç, ğ, ş karakterleri kullanılmamalıdır.
* Bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
* Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “tr”).
* Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin Ali Dereoğlu için alid veya alide veya dali gibi).
* Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (D > Dijital).
* Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
*Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.

Örnekler: tralideD1_kadinin_cilesi. jpg, tralideD2_cagin_kadini. jpg, …

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI:

Yarışma sonuçları, www.tfsf.org.tr, , http://www.rotagraphycontest.com, http://http://rotary2440.org/ adreslerinden 30 Ekim 2014 tarihinde duyurulacaktır. Yalnızca ödül ve sergileme alan katılımcılara aldıkları sonuçlar e-posta ile bildirilecektir.

Düzenleme Kurulu e-mail, ödül ve dijital CD/DVD katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranacaktır ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz.