rotagrapy 2014rotagrapy 2014

İZMİR GÖZTEPE ROTARY CLUB and IFOD

İZMİR GÖZTEPE ROTARY CLUB 1st INTERNATIONAL PHOTOGRAPHY COMPETITION 2014

“WOMAN: THE SOURCE OF LIFE”

As İzmir Göztepe Rotary Club, with the idea that future generations will be raised by women, our greatest wish is to raise the awareness that it is well-educated and powerfully-standing women who could raise more sensitive and beneficial individuals in society and we wish to encourage every interference which centralizes the problems of women who are our daughters, sisters, wives and most importantly mothers, and issue the needed importance and value of women. We would like to invite all interested photography lovers and artists who want to contribute the idea: “Women illuminate our future with their lights” and who would immortalize the moments that can provide awareness to join this contest.

İZMİR GÖZTEPE ROTARY KULÜBÜ ve IFOD

İZMİR GÖZTEPE ROTARY KULÜBÜ 1. ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI 2014

“KADIN: YAŞAMIN KAYNAĞI”

İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği olarak; gelecek nesillerin kadınların elinde şekilleneceği düşüncesi ile yola çıkarak, eğitimli ve toplumda güçlü yeri olan kadınların, gelecek için daha duyarlı ve topluma faydalı bireyler yetiştireceği konusunda farkındalık yaratmak, her şeyden önce; bir evlat, kardeş, eş ve en önemlisi bir anne olan yaşamın kaynağı kadının sorunlarına dikkat çekerek, gereken önemin ve değerin verilmesini sağlayacak her türlü girişimi teşvik etmek en büyük isteğimizdir. Kadınların ışığı ile geleceğimizin aydınlanacağı düşüncesine katkı vermek isteyen, bu farkındalığı sağlayabilecek anları ölümsüzleştirecek tüm fotoğraf severleri yarışmaya davet ediyoruz.