AMAÇ

İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği kurumsal kimliği ile gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerini sanatsal etkinliklerle pekiştirmek üzere; İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği (İFOD) ile birlikte Türk ve Dünya fotoğrafçılarından oluşacak bir platform aracılığıyla fotoğraf yarışmaları düzenlemektedir. İlk “Yaşamın her alanında cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilir kalkınma için kadının güçlendirilmesi” amacına yönelik olarak “Kadın; Yaşamın Kaynağı” konusu ile düzenlenen yarışmanın ardından, 2015- 2016 yılı Rotary nin dikkat çekmek istediği toplumsal bir konu olan Trafik ve Ulaşım seçmiştir. “Trafik Ve Ulaşım; Hayatı Bağlayan Yollar” teması ile açılan yarışma, günümüz hayat şartlarında trafiğin yaşamımızdaki yeri, olumlu, olumsuz yönlerine dikkat çekmeyi amaçlamaktadır…
Dünyanın zengin sosyal ve kültürel mozaiğini fotoğraf karelerinde buluşturacak, yaşanan trafik hareketliliğini, sorunları ve bu sorunların çözümüne yönelik olumlu mesajları fotoğraf karelerine taşıyacak ve toplumda, bu duyarlılıkları ile farkındalık yaratmayı arzu eden tüm fotoğraf severleri yarışmamıza katılmaya davet ediyoruz.