ANASAYFA

İZMİR GÖZTEPE ROTARY KULÜBÜ ve IFOD

İZMİR GÖZTEPE ROTARY KULÜBÜ 4. ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI 2017

“Küresel Isınma; Unutulan Gelecek”

Canlıların yaşamını devam ettirebilmeleri için gerekli en temel ihtiyaçlar; temiz su, temiz hava ve temiz topraktır. Yapılan bilimsel çalışmalar, bugün gerçekleşen küresel ısınma ve çevre kirliliğine bağlı olarak artan olumsuzlukların gelecekte; unuttuğumuz, ihmal ettiğimiz geçmişimiz olarak karşımıza çıkacağını göstermektedir.

İnsani, endüstriyel, tarımsal ve enerji tüketimi gibi faaliyetlerinin sonucu olarak, atmosferdeki miktarı ve yoğunluğu artan sera gazlarının neden olduğu küresel ısınma; iklim değişikliği, kuraklık, çölleşme, tundraların erimesi yağışlardaki dengesizlik ve sapmalar, buzulların erimesi denizlerin su düzeyinde yükselme ve su baskınları, tayfun, fırtına, sel hasarlarının artması, hortum vb meteorolojik olaylarda artışlar gibi belirtilerle kendini gösterir. Bu belirtilerin insan yaşamı üzerine etkileri giderek artmaktadır.

Bu etkilerin azaltılabilmesi için yine insanlar ve kurumlar tarafından alınabilecek önlemler çok önemli hale gelmektedir. İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği ve İFOD, bu yıl dördüncüsünü düzenledikleri uluslararası fotoğraf yarışması ile, küresel ısınma ve onun getirdiği olumsuz etkilere dikkat çekerek, dünyanın unutulmaya aday güzelliklerini ölümsüzleştirecek, gelecekte, sadece anılarda kalmaması için dünyamızı korumamız gerektiği gerçeğini vurgulayacak, farkındalık yaratma çabamıza katkıda bulunacak, tüm amatör, profesyonel fotoğraf severleri yarışmamıza katılmaya, dünyanın ve insanlığın sorunu olan bu konuya dikkat çekme gayretimize destek olmaya davet ediyor.

http://www.tfsfonayliyarismalar.org/yarisma_detay.asp?s=326